Yksinluistelutestit

 

Perustestit

Perustestit otettiin käyttöön kaudesta 2013-2014 lähtien Silmuille, Debytanteille ja kansallisille Noviiseille. Muille sarjoille (SM-sarjat ja kansalliset juniorit ja seniorit) perustestit otettiin käyttöön 2014-2015 kaudesta lähtien. Perustesti on oltava suoritettuna, mikäli luistelija osallistuu Silmut-sarjojen tai STLL:n kilpailujärjestelmän kilpailuihin.

Perustesteillä, joita on 4 eri tasoa, testataan luistelijan perusluistelutaitoa, askeleita ja liukuja ja suorittaminen perustuu ikäajatukseen. Testattavia asioita ovat kuviot eteen/taakse ja ulos/sisään: kaaret ja kaarenvaihdot, kolmoset, kaksoiskolmoset, vastakolmoset, käänteet, vastakäänteet ja silmukat, sirklaukset eri suuntiin erivaikeustasojen askeleet/askelsarjat ja perusvaakaliu’uista vaativimpiin liukuihin.

Tintit, Minit, Taitajat, alue- tai aikuisten sarjassa kilpailevan ei tarvitse suorittaa minkään tason perus- tai elementtitestejä.

  Elementtitestit

  Elementtitestit ovat olleet käytössä kaudesta 2009-2010 lähtien SM-seniori- ja SM-juniorisarjoissa. Kaudesta 2013-2014 Elementtitesti tulivat voimaan SM-noviiseille ja muille yksinluistelusarjoille (Silmut, Debytantit, Noviisit, Juniorit ja Seniorit), kaudesta 2014-2015 lähtien.

  Elementtitestitasoja on 6 ja niissä testataan hyppyjä ja piruetteja. Elementtitestin elementtien vaatimukset perustuvat nykyisiin sarjavaatimuksiin ja vaikeustasoihin. Suorittamalla hyväksytysti sarjaan vaadittavan perustestin ja elementtitestin, luistelija lunastaa kilpailupaikan kyseiseen sarjaan.

  Muuttuneet elementit kaudelle 2017-2018  on oltava suoritettuna, jotta luistelija voi osallistua sen sarjan kilpailuun kaudella 2017-2018. Aiemmin suoritetut ET3-elementit ovat voimassa niiltä osin, kuin ne siinä kilpailusarjassa edellytetään (4x2H juniorit ja seniorit).

   

  YKSINLUISTELUN TESTIJÄRJESTELMÄT

  Kilpaillakseen allamainituissa sarjoissa on suoritettava seuraavat testit:

  • Perustesti 1 ja Elementtitesti 1: B-silmut
  • Perustesti 2 ja Elementtitesti 2: A-silmut, debytantit  (+ D3) ja kansalliset noviisit
  • Perustesti 3 ja Elementtitesti 3: Kansalliset juniorit ja seniorit, SM-noviisit (+ elementtitesti 4)
  • Perustesti 4 ja Elementtitesti 5: SM-juniorit
  • Perustesti 4 ja Elementtitesti 6: SM-seniorit

   

  LÄHDE:https://www.stll.fi/luistelijalle/kilpailijalle/yksinluistelutestit/

  ELEMENTTITESTIEN VAATIMUKSET

  PERUSTESTI 1 video

  PERUSTESTI 2 video

  PERUSTESTI 3 video

  PERUSTESTI 4 video