Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

Kokkolan Taitoluistelijat ry

Y-tunnus: 1887353-9

Kustaa Aadolfin katu 33

67200  KOKKOLA

 

Henkilörekisteriä hoitavat henkilöt

Puheenjohtaja Minna Ojatalo (pj.kokkola@gmail.com)

Rahastonhoitaja Jukka Luhtio (kk.rahastonhoitaja@gmail.com)

Sihteeri Kirsi Aalto (siht.kokkola@gmail.com)

 

Rekisterin nimi

Kokkolan Taitoluistelijoiden jäsenrekisteri

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä tarjoaa jäsenilleen luisteluvalmennusta  harraste- ja kilpatasoilla.

Tässä toiminassa rekisteriin tallentuu jäsenten henkilö- ja yhteystietoja.

Jäsenrekisteriimme keräämme seuraavat tiedot: Luistelijan nimi, osoite, henkilötunnus luistelukoululaisilta, sähköpostiosoite. Huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Rekisterin tietoja käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin: seuran asioiden tiedotus, laskutus, luistelukoululaisten vakuutukset, kilpailuihin osallistuminen.

Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää käyttäjän itse itsestään antamia tietoja.

 

Tietojen säännönmukainen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjältä Suomen Taitoluisteluliitolle sekä seuroille, joiden kutsukilpailuihin luistelija osallistuu.

 

Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain seuran jäsenyyden ajan tai niin kauan kuin se on tarpeen sen tarkoituksen kannalta minkä vuoksi tietosi tallennettiin ja niitä käytettiin sekä laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yhdistystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisteri sijaitsee lukituissa tiloissa. Rekisterin käyttö on luottamuksellista ja käyttäoikeus on rajattu. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

 

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa omat rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Kirjallinen ja allekirjoitettu tai muulla luotettavalla tavalla varmennettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa em. henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle. Ennen luovutusta henkilön henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella, joka havaitsee, että hänen rekistereissä olevat henkilötietonsa ovat virheellisiä, puutteellisia tai niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja  toimittaa em. henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle. Henkilöllä, joka havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia on loukattu, on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

 

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa  tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten tietosuojaselosteen sisältöön tulee tutustua säännöllisin väliajoin.